شیوه پرداخت امن

در حال حاضر با توجه به رعایت کردن

پروتکل‌های کرونا، پرداخت تنها با درگاه وبسایت یا واریز به حساب ثبت سفارش در ای ام موبایل انجام می‌شود.

شیوه پرداخت امن/ای ام موبایل

/user/tickets